Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – PIC16F84 – Charakterystyka ogólna

Procesory PIC firmy MICROCHIP są procesorami posiadającymi cechy architektury RISC to oznacza, że posiadają zminimalizowana listę rozkazów. Zaletą procesorów PIC (PIC16FXX) jest przede wszystkim:

tylko 35 pojedynczych rozkazów łatwych do nauczenia,

wszystkie rozkazy wykonywane są w jednym cyklu (dla zegara taktującego 10 MHz jeden cykl = 400 ns, a 1 cykl maszynowy jest równy 4 taktom oscylatora) wyłączając rozkazy skoków, które realizowane są w dwóch cyklach maszynowych,

maksymalna częstotliwość zegara 10 MHz,

czternastobitowa długość słowa rozkazu,

ośmiobitowa długość słowa pamięci danych RAM oraz rejestrów sterujących,

5 rejestrów specjalnych służących do konfigurowania układu,

ośmiopoziomowy stos,

natychmiastowy (bezpośredni) i pośredni tryb adresowania,

ośmiobitowy licznik z ośmiobitowym podzielnikiem wstępnym,

cztery źródła wywołujące przerwania:
– zewnętrzne, po wystąpieniu odpowiedniego zbocza (rodzaj zbocza definiowany programowo) na nóżce RB0/INT procesora,
– wewnętrzne, poprzez zmianę stanu na jednej z nóżek portu B (porty RB4, RB5, RB6, RB7),
– wewnętrzne, poprzez przepełnienie TIMER-a,
– wewnętrzne, wywoływane gdy zakończone zostanie programowanie jednej z komórek pamięci danych w EEPROM-ie.

ponad 1.000.000 cykli programowania pamięci danych EEPROM,

zachowanie zawartości pamięci danych EEPROM ponad 40 lat,

wykonanie w technologii CMOS,

szeroki zakres napiec zasilających oraz niewielki pobór prądu (<2mA dla 5V 4MHz, 15mA dla 2V 32kHz oraz poniżej 1mA w stanie uśpienia).