Złącza

Złącze wentylatora na płycie głównej w PC

1 2 3

. . .
Pin Nazwa
1 GND
2 +12V
3 GND