Układy CMOS i TTL

4018 – Ustawialny licznik dzielący przez -„N”