Układy CMOS i TTL

4017 – 5-bitowy, dziesiętny licznik Johnsona