Układy CMOS i TTL

4027 – Dwukrotne przerzutniki typu JK