Układy CMOS i TTL

4029 – Synchroniczny licznik dwójkowy lub BCD liczący w górę lub w dół