Układy CMOS i TTL

4047 – Multiwibrator monostabilny/astabilny