Układy CMOS i TTL

4096 – Przerzutnik J-K master-slave z bramkami AND na wejściach J i K, oraz dwoma wejściami J i K zanegowanymi