Układy CMOS i TTL

4095 – Przerzutnik J-K master-slave z bramkami AND na wejściach J i K