Układy CMOS i TTL

7403 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wejściowego