Układy CMOS i TTL

7406 – Sześciokrotne inwertery buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 30V