Układy CMOS i TTL

7407 – Sześciokrotne wzmacniacze buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 30V