Układy CMOS i TTL

74114 – Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściami do ustawiania, wspólnym wejściem zegarowym i zerowania