Układy CMOS i TTL

74113 – Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściem do ustawiania