Układy CMOS i TTL

74112 – Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściami do ustawiania i zerowania