Układy CMOS i TTL

74109 – Dwukrotny przerzutnik J-K, wyzwalany dodatnim zboczem