Układy CMOS i TTL

74107 – Dwukrotny przerzutnik J-K master-slave