Układy CMOS i TTL

7495 – 4-bitowy rejestr przesuwający z wejściami i wyjściami równoległymi