Układy CMOS i TTL

7496 – 5-bitowy rejestr przesuwający