Układy CMOS i TTL

7412 – Trzykrotne, 3-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem