Układy CMOS i TTL

7413 – Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta