Układy CMOS i TTL

74122 – Przerzutnik monostabilny z podtrzymywanym wyzwalaniem z wejściem zerującym