Układy CMOS i TTL

74123 – Dwukrotne przerzutniki monostabilne, z podtrzymywanym wyzwalaniem, z wejściami zerującymi