Układy CMOS i TTL

7415 – Trzykrotne, 3-wejściowe bramki AND z otwartym kolektorem