Układy CMOS i TTL

7416 – Sześciokrotne inwertery buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego