Układy CMOS i TTL

74153 – Podwójne, 4-wejściowe multipleksery/selektory danych