Układy CMOS i TTL

74154 – Dekoder/demultiplekser z 4 linii na 16 linii