Układy CMOS i TTL

74155 – Podwójne dekodery/demultipleksery z 2 linii na 4 linie