Układy CMOS i TTL

74159 – Dekoder/demultiplekser z 4 linii na 16 linii, z otwartymi kolektorami tranzystorów wyjściowych