Układy CMOS i TTL

74160 – Synchroniczny, 4-bitowy licznik dziesiętny z wejściem zerującym