Układy CMOS i TTL

74169 – Synchroniczny, rewersyjny, 4-bitowy licznik dwójkowy