Układy CMOS i TTL

74166 – 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowym