Układy CMOS i TTL

74165 – 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowym