Układy CMOS i TTL

74164 – 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami szeregowymi i wyjściami równoległymi