Układy CMOS i TTL

74163 – Całkowicie synchroniczny, 4-bitowy licznik dwójkowy z wejściem zerującym