Układy CMOS i TTL

74162 – Całkowicie synchroniczny, 4-bitowy licznik dziesiętny z wejściem zerującym