Układy CMOS i TTL

7418 – Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta