Układy CMOS i TTL

7421 – Dwukrotne, 4-wejściowe bramki AND