Układy CMOS i TTL

7422 – Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego