Układy CMOS i TTL

7424 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta