Układy CMOS i TTL

7425 – Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NOR z wejściem strobującym