Układy CMOS i TTL

7438 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki buforowe NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego