Układy CMOS i TTL

7440 – Dwukrotne, 4-wejściowe bramki buforowe NAND