Układy CMOS i TTL

7473 – Dwukrotne przerzutniki J-K master-slave