Układy CMOS i TTL

7474 – Dwukrotne przerzutniki typu D, wyzwalane dodatnim zboczem