Układy CMOS i TTL

7475 – 4-bitowy, bistabilny “zatrzask”