Układy CMOS i TTL

7476 – Dwukrotne przerzutniki J-K master-slave z wejściami do ustawiania i zerowania