Systemy alarmowe

Czujniki dymu

Czujniki dymu- wstęp

Czujniki dymu alarmują nas w przypadku wystąpienia pożaru. Najczęściej współpracują one razem z czujkami temperatury, aby osiągnąć lepsze rezultaty. Razem z czujnikami ruchu są one najpopularniejszymi elementami w systemach alarmowych. Są one o tyle ważne że pozwalają nam zainterweniować jeszcze przed rozprzestrzenieniem się ognia. Występują dwa rodzaje czujników:

– Czujniki Jonizacyjne

– Czujniki optyczne

Czujniki jonizacyjne

Zasada ich działania opiera się na jonizacji gazu, który znajduje się w czujce (są to gazy, które podlegają procesowi jonizacji). Jonizacją  nazywamy zjawisko powstawania jonu, czyli kationu, bądź anionu z obojętnej cząsteczki. Jeżeli do komory z gazem dostanie się dym, to połączy się on z jonizowanymi cząsteczkami, powodując zmianę wartości natężenia prądu , który płynie przez czujnik.

Czujniki optyczne

Czujniki optyczne dzielą się na dwa rodzaje:

– Czujniki pochłaniające

– Czujniki rozpraszające

W obu czujnikach występuje nadajnik (emiter) oraz odbiornik. W przypadku czujek pochłaniających, nadajnik emituje światło podczerwone, które trafia do odbiornika. Jeżeli pomiędzy emiterem, a odbiornikiem znajdą się cząsteczki dymu to część promieniowania zostanie pochłonięta, w wyniku czego załączy się alarm (czujnik wykrywa różnicę pomiędzy promieniowaniem emitowanym oraz odbieranym).

W wypadku czujników rozpraszających, światło również przebywa drogę od emitera do odbiornika, lecz kiedy w czujce znajdzie się dym, to ulega ono rozproszeniu powodując alarm. Rozproszone światło  wychwytywane jest przez specjalną fotokomórkę.

Montaż czujników dymu

Czujki montujemy na środku sufitu, najlepiej w korytarzu, bądź innym centralnym miejscu w domu. Oczywiste jest, że czujki należy montować również w miejscach potencjalnego pożaru (np. w pomieszczeniu z kominkiem).  W wypadku czujników dymu wraz z czujką temperatury należy unikać montażu bezpośrednio nad kaloryferami itp. Nie montować w miejscach szczególnie zakurzonych takich jak garaż, ponieważ może to powodować fałszywe alarmy. Aby uniknąć fałszywych alarmów, nie powinno się montować czujników bezpośrednio nad kuchenką gazową oraz nad urządzeniami wytwarzającymi parę wodną takich jak żelazko ( należy zachować odległość przynajmniej 1 metra).