Systemy alarmowe

Czujniki ruchu w systemach alarmowych

Czujniki ruchu- wstęp

Czujniki ruchu są jednymi z najpopularniejszych czujek w systemach alarmowych. Są one na tyle uniwersalne, że można ich używać w instalacjach antywłamaniowych lub w układach automatycznego sterowania oświetleniem.

Rozróżniamy trzy rodzaje czujników ruchu:

-Czujniki ruchu pasywne

-Czujniki ruchu aktywne

-Czujniki ruchu dualne

PIR (Passive Infra Red)

Czujniki ruchu pasywne PIR wykorzystują temperaturę otoczenia do wykrywania aktywności. Głównym elementem jest tak zwany pyroelement, na który nałożona jest soczewka skupiająca światło.  Czujka wykrywa gwałtowne zmiany temperatury otoczenia, tym samym wszczynając alarm. Czujniki PIR mają kąt widzenia około 100 stopni i zasięg działania rzędu kilku metrów.

czujnik ruchu PIR

Czujniki aktywne

Wykorzystują one fale elektromagnetyczne, które są wysyłane i odbierane. Wykorzystywane są w tym celu nadajnik oraz odbiornik, które są umieszczone obok siebie. Jeżeli fala natrafi na jakąś „przeszkodę” to automatycznie zmieni się jej częstotliwość. W takiej sytuacji czujka wywołuje alarm.

czujnik aktywny

Czujniki dualne

Są one chyba najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie narażają nas na fałszywe alarmy, a przynajmniej ograniczają ich ilość. Czujniki dualne to połączenie obu rozwiązań jednocześnie, temperatury oraz fal elektromagnetycznych. Alarm załącza się dopiero wtedy, gdy oba czujniki wykryją ruch.

czujnik dualny

Podsumowanie

Czujniki ruchu mają dosyć prostą budowę oraz zasadę działania, dlatego są tak powszechne. Praktycznie każdy system alarmowy wykorzystuje te czujniki. Jeżeli chcemy maksymalnie ograniczyć występowanie fałszywych alarmów, to warto podłączać czujniki szeregowo np. po dwa. Wtedy oba muszą wykryć ruch, więc gdy na przykład owad usiądzie na czujce, to nie spowoduje to fałszywego alarmu. Wszystkie czujniki mają 3 wyjścia:

-zasilające

-uziemienie

-wyjście OUT

Czujki często są wyposażone w system antysabotażowy, oznacza to że w przypadku np. próby wyrwania czujnika ze ściany, załączy się alarm. System taki opiera się na mikroprzełączniku (umieszczony z tyłu obudowy, od strony ściany), który podczas próby wyrwania, zmienia stan z wysokiego na niski powodując włączenie alarmu.