Systemy alarmowe

Systemy alarmowe

Systemy alarmowe- wstęp

Systemy alarmowe są coraz częściej spotykanym rozwiązaniem w domach oraz mieszkaniach. Dzisiejsza technologia pozwala nam kontrolować nasz dom na każdym stopniu. Popularne stały się systemy antywłamaniowe, dlatego warto znać ich budowę oraz zasadę działania.

Budowa systemu alarmowego

Każdy system alarmowy składa się z 4 głównych elementów:

-Centrala alarmowa- to ona jest „mózgiem systemu”

Centrala alarmowa

-Manipulator- z jego pomocą sterujemy systemem (ważne aby był on łatwo dostępny. Montaż np. przy drzwiach wejściowych, aby szybko włączyć lub wyłączyć dozorowanie)

Manipulator

-Sygnalizator- emituje sygnały dźwiękowe oraz świetlne

Sygnalizator

-Czujniki- wykrywają „problemy”

czujnik ruchu

Poza tymi elementami ważne jest również zasilanie awaryjne, czyli akumulator. Dostarcza on prąd w sytuacji gdy zasilanie sieciowe zaniknie. Każdy element systemu jest podłączony do centrali alarmowej. Jedną z popularniejszych firm produkujących owe systemy, jest firma SATEL. Z racji, że każda centrala działa w taki sam sposób, za przykład posłuży centralka CA-4-V1.

Podłączenie i możliwości

Centrala ta, posiada 17 wyjść oraz dwa zaciski do akumulatora. Pozwala ona na podłączenie jednego manipulatora, dwóch sygnalizatorów oraz 4 osobnych czujników (Możemy podłączyć je szeregowo, dzięki czemu można będzie podłączyć np. dwa czujniki na jedno wyjście). Pod oba wyjścia AC podłączamy zasilanie sieciowe, wyjście AUX służy do zasilania czujników, do wyjść OUT1 oraz OUT2  podpinamy sygnalizatory, a do zacisków Z1, Z2, Z3, Z4  czujki. Manipulator podłączamy pod wyjścia COM, CLK, DATA, +KEY. Sama centralka działa w taki sposób, że odbiera wysokie sygnały od czujników i przekazuje je do sygnalizatorów, powodując ich załączenie. Centralą sterujemy z poziomu manipulatora, który pozwala wykonać wiele operacji. Możemy oczywiście włączyć oraz wyłączyć dozorowanie, ale to nie wszystko. Możemy programować takie parametry jak czas na wejście i wyjście (tj. po jakim czasie alarm się włączy bądź wyłączy). Z poziomu manipulatora możemy dowiedzieć się o niektórych awariach systemu (możemy sprawdzić stan  połączeń, zasilania, bezpieczników itp.). Nowsze manipulatory pozwolą nam na łączenie się bezprzewodowo, a nawet na powiadamianie nas drogą SMS.

Podsumowanie

Koszt całego systemu alarmowego nie powinien przewyższyć 400 zł (chyba że chcemy zakupić system z nowoczesnymi technologiami, wtedy będzie to trochę większy wydatek). Jeżeli często przebywamy poza domem, to jest to idealne rozwiązanie, szczególnie za taką cenę. Montaż sam w sobie również nie należy do najtrudniejszych czynności.